سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید تیربند – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مدرس دانشگاه پیام نور یاسوج
مهری اذانی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، مسئول کمیته
نجمه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ویژگیهای رفتاری و مدیریتی مؤسسات اعم از تولیدی و خدماتی را دگرگون ساخته است و همواره سه اصل مهم: سرعت، دقت و هزینه در کلیه فعالیتهای سازمانها مورد توجه قرار گرفته و بعنوان یک استراتژی برای کسب مزیت رقابتی محسوب می گردد. صنعت گردشگری نیز در قرن جدید می تواند با تجهیز نمدن خود به سیستم های اطلاعاتی و فناوریهای نوین حرکتی جدید را برای کسب موفقیت دنبال نماید. در این پژوهش ابتدا مبانی نظری موضوع مورد بررسی قرا ر گرفته و سپس با رویکرد برنامه ریزی سیستم کسب و کار (BSP) نیاز سنجی اطلاعاتی از طریق بررسی اسناد، و مصاحبه با مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس انجام شد با شناسایی نیازهای اطلاعاتی و چرخش اطلاعات در سازمان نسبت به طراحی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری اقدام گردید. این طرح مفهومی (پیشنهادی) با سه مؤلفه سرعت، دقت و هزینه نسبت به وضعیت موجود مورد سنجش و مقایسه گرفت. یافته ای پژوهش نشان می دهد که آزمودنیها معتقد بودند که پیاده سازی و استقرار سیستم های اطلاعات گردشگری بر اساس طرح مفهومی با ارائه اطلاعات مرتبط و حذف اطلاعات زاید تصمیم گیری را بهبود می دهد و در نهایت به جذب گردشگران کمک می نماید.