سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویا پاشایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صن
رضا میرعمادالدین – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محسن شاکری – دانشیار گروه ساخت و تولید – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشی

چکیده:

طراحی مفهومی یک مجموعه ازمایشگاهی یکپارچه ی استحصال آنی هیدروژن از محلول سدیم بورهیدرید NaBH با قابلیت کنترل نرخ هیدروژن خروجی برای کاربری در پیل سوختی پلیمری صورت پذیرفت . پنج بخش اصلی انجام فرایند در این سامانه عبارتند از تعیین نرخ جریان هیدروژن مورد نیاز (واحد کنترل) ، تغذیه ی واکنش دهنده ، استحصال هیدروژن ، جدا کردن محصولات جانبی و خالص سازی هیدروژن خروجی . بر همین اساس اجزای اصلی مجموعه شامل مخزن واکنش دهنده ، پمپ و واحد کنترل ، راکتور به همراه کاتالیست (کبالت بر پایه ی آلفا آلومینا) ، سامانهی خنک کننده راکتور ، جدا کننده های محصولات جانبی واکنش ، مخزن جانبی تخلیه / تغذیه هیدروژن ، شیرها و سنسورهای مورد نیاز و برخی پارامترهای موثر بر عملکرد صحیح مجموعه به تفکیک بررسی و سامانه ی یکپارچه در قالب شماتیک ارائه و تشریح شده است.