سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه یونسی – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

سیستم زیر ساختار داده های مکانی یکی از محورهای مورد توجه در تحقیقات جاری می باشد. استفاده از این زیر ساختار برای انجام پروژه های در سطح ملی نیز با موفقیت چشم گیری روبرو گردد. از این داده ها می توان برای تحقیقات اجتماعی، بخش آتش نشانی، برنامه ریزی ترافیک، خدمات عمومی و اضطراری، تحقیقات و برنامه ریزی شهری و غیره استفاده نمود و یک سیستم کاملاَ سازگار و منسجم GIS برای دپارتمانهای فنی، شهرداری، مخابرات، شرکت گاز، آتش نشانی، طراحی کرد. در این مقاله به عنوان مثال مرکز حوادث شرکت گاز را در زمان امداد رسانی مورد بررسی قرار می دهیم تا با استفاده از داده های مکانی امکان خدمات رسانی به شهروندان را تسریع نمایند. در این روش با استفاده از یک مختصات مربوط به شماره تلفن که از داده های به اشتراک گذاشته شده شرکت مخابرات از پایگاه داده مرکزی درخواست می شود و با استفاده از یک الگوریتم مسیر یابی کوتاه ترین مسیر انتخاب گذاشته شده شرکت مخابرات از پایگاه داده مرکزی درخواست می شود و با استفاده از یک الگوریتم مسیر یابی کوتاه ترین مسیر انتخاب می شود و امداد رسانی سریعتر صورت می گیرد.