سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا علی حسینی – کارشناس ارشد
مسعود برومند – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم مسگرپورطوسی – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرین حروفی – دانشجوی دکترا

چکیده:

پس از طراحی و ساخته شدن یک موتور ازجمله یک موتور میکروجت و همچنین پس از تعمیر اساسی آن موتور را درمحیطی به نام تست سل Test cell مورد ازمایش قرارمیدهند تا از عملکردمناسب آن اطمینان یابنددر این میان طراحی تست سل باید به گونه ای باشد که جریان یکنواخت و بدون اغتشاش برای موتورفراهم گردد دراین مقاله با توجه به استانداردهای موجود طراحی مفهومی تست سل بسته ی یک موتور جت کوچک موسوم به موور میکروجت صورتگرفته و از میان طرحهای مورد نظر و با توجه به شاخصهای تصمیم گیری یک طرح به عنوان طرح پایانی انتخاب می شود تست سل طرح پایانی دارای مجرایی است که موتور درون مجرای آن قرار میگیرد این تست سل دارایویژگیهایی از جمله دایروی بودن مقطع مجرای آن است که اجازه می دهد هوا بصورت یکنواخت وارد مجرای تست و موتور شود درمرحله ی بعد برای اطمینان از مناسب بودن جریان درون تست سل طراحی شده و صحه گذاری طراحی انجام شده شبیهس ازی آیرودینامیکی جریان با استفاده ازنرم افزار فلوئنت صورت گرفته و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرارمیگیرد موتور میکروجت مرجع نیز موتور الیمپوس اچ پی ای اس از شرکتای ام تی هلند می باشد.