سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش رستمی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی
سیدمسعود حسینی سروری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین بهزادمهر – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق طراحی معکوس هندسه محفظه تابشی دو بعدی با سطوح پخشی-خاکستری و محیط شفاف بررسی میشود. هدف از طراحی بدست آوردن شکل محفظه تابشی با داشتن دما و شارحرارتی بر روی سطحی بنام سطح طراحی است. حل انتقال حرارت تابشی بر اساس روش تابش خالص انجام میشود، و ضرایب دید توسط روش تارهای متقاطع هاتل بدست میآیند. روش شیب مزدوج برای کمینه کردن تابع هدف مورد استفاده قرار میگیرد، و ماتریس حساسیت با استفاده از روش اختلاف محدود محاسبه میشود. از روش تنظیم مجدد هندسه برای بر طرف کردن بهم ریختگی هندسه ( استفاده می شود. فرآیند تنظیم مجدد هندسه شامل سه قسمت ( ۱ یکنواخت کردن، ( ۲) توزیع مجدد و ( ۳) تنظیم مجدد است. مثال هایی برای نشان دادن کارایی و دقت این روش ارائه میگردد. نتایج نشان میدهد که روش طراحی ارائه شده در این تحقیق، بخوبی توانایی طراحی هندسه محفظه تابشی را دارد