سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوه کاوسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
بهزاد مشیری – قطب کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه تهران

چکیده:

مساله ی ترکیب اطلاعات این امکان را فراهم می سازد که از روی اطلاعاتی که هریک از زوایای مختلف نسبت به یک موضوع گردآوری می شوند و آمیخته با عدم قطعیت میب اشند نتیجه ای کاملتر و خالصتر حاصل گردد امروزه نیاز به سیستمهای هوشمندی که قادرباشند اطلاعات مورد نیاز کاربر را از میان حجم عظیم اطلاعات دردسترس تهیه کنند ودراختیار وی قراردهند بسیار محسوس است و اقدامات انجام شده دراین زمینه هنوز نواقص فراوانی دارند دراین مقاله تلاش شده است تا معماری یک عامل هوشمند که قادراست به عنوان یک فوق موتور جستجو اطلاعات مورد نیاز کاربر را از محیطهای پویا و به خصوص WEB با توجه به علائق وی و مدلرفتاری موتورهای جستجوی مبتنی برweb درزمینه های مختلف جمع آوری نماید طراحی و پیاده سازی گردد این عامل برای نیل به هدف خود ازتکنیکهای ترکیب اطلاعات بهره می گیرد.