سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جوانه علوی – مربی واحد بین الملل دانشگاه شیراز
محمد علی آبادی – استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

چکیده:

طبیعت و محیط زیست همراهان همیشگی انسان در این جهان می باشند و بشر بر اساس دیدگاه خود با آن ارتباط برقرار نموده است. این رویکردها از هم آوایی و هم آهنگی با طبیعت تا خصومت و استثمار آن در نوسان بوده است. در عصر حاضر با مشکلات محیط زیستی به وجود آمده که بشر خود ایجاد کننده آن است، او به این نتیجه می رسد که نیازمند حفظ طبیعت و محیط زیست برای خود و نسل های آینده می باشد. لذا به دنبال هم زیستی با طبیعت است. از آنجا که بسیاری از این معضلات به صنعت ساخت وساز مرتبط می گردد، توجه به مسائل محیط زیستی در طراحی و ساخت بنا حائز اهمیت می باشد.از طرف دیگر طبیعت خود توانسته است میلیاردها سال بدون دخالت بشر به بهترین نحو عمل نماید. گیاهان، موجودات و سیستم های طبیعی بدون ایجاد مشکلی به حیات خود ادامه داده اند. با توجه به آنچه گفته شد، این نوشتار سعی در بیان آموزه هایی از طبیعت دارد تا معمار و طراح با توجه به آن ها در طراحی و ساخت و ساز، ارتباطی مناسب تر و مسالمت آمیز تر با محیط زیست برقرار نماید.