سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین خجسته قمری – کارشناس ارشد معماری
مهسا فرامرزی اصلی – دکترای شهرسازی

چکیده:

خانه فضایی است مرتبط که آدمی از دیرباز به طور روزمره از آن تاثیر گرفته و بران تاثیر میگذارد و خانه اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را درآن تجربه می کند احداث یک خانه پدیده ای فرهنگی محسوب شده و شکل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تاثیر فرهنگی است که به آن تعلق دارد ازطرفی دیگر با بررسی اموزه های دینی و اسلامی درارتباط با ویژگیهای خانه مطلوب با مقولاتی مانند توصیه بهداشتن حریم خانه پرهیز از اشراف متقابل نوردرخانه پرهیز از بیهودگی ایجاد آرامش امنیت سکون و … مواجه می شویم لذا باتوجه به فرهنگ غنی ایران زمین و همچنین براساس موارد مطرح شده درمسکن مطلوب دراسلام نیاز به شناخت و بیان عنصار و ویژگیهای موجود درطراحی مسکن ایرانی براساس فرهنگ ایرانی و مباحث مطرح شده دردین و شریعت احساس می شود از این رو مقاله حاضر با هدف تبیین الگوهای طراحی مسکن با توجه به مقوله فرهنگ بادرنظرداشتن مفاهیمی چون قلمرو مقیاس انسانی خلوت و … به نگارش درآمدهاست.