سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

مرتضی ارواحی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری
مهدی صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

شاید به ندرت بتوان هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد عوامل و پدیده های مختلفی وجود دارد که در شکل دهی فضاهای معماری نقش دارد فرهنگ یکی از عوامل مهم د رچگونگی شکل گیری فضاهای معماری نقش داردگاهی برخی فرهنگ را حتی مهم تر از اقلیم عامل درجه اول برمی شمارند فرهنگ را در یک تعریف بسیار کلی می توان مجموعه ای از اعتقادات باورها سنت ها و الگوهای رفتاری و نیز دانش اطلاعات و ادبیات مکتوب و شفاهی یک جامعه دانست و آن را از تمدن که دراین تعریف مجموعه ای از دستاورهای جامعه است متفاوت است هرجامعه ای دارای فرهنگ خاص خود است که شالوده معماری آن جامعه را پایه گذاری می کند و معماری آن جامعه تصویر عینی آن فرهنگ می باشد. درحقیقت معماری وسیله واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست فرهنگ هر جامعه پاسخگوی چگونگی شکل گیری فضاهاست.