سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید احمدی زاده – دانشگاه علم و صنعتایران, دانشکده برق، گروه کنترل
میلاد غزل – دانشگاه علم و صنعتایران, دانشکده برق، گروه کنترل
جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعتایران, دانشکده برق، گروه کنترل

چکیده:

یکی از اهداف مهم کنترل بار فرکانس در سیستم های قدرت، تثبیت سریع فرکانس هر کدام از ناحیه ها به منظورکاهش میزان توان هدر رفته در شبکه م ی باشد . از آنجا که اطلاعات دقیق هر کدام از ناحیه های قدرت جهت کنترل صحیح ضروری می باشد، در این مقاله روشی به منظور تشخیص عیب در سنسور های قدرت ارائه شده است. با توجه به ماهیت سیستم قدرت و تغییرات پیوسته بار مصرفی آنها ، استفاده از مشاهده گر اغتشاش، با توجه به ماهیت مقاوم بودن آن در برابر تغییرات بار، گزینه ی مناسبی برای تشخیص عیب می باشد. به طور خلاصه ب ه منظور تشخیص عیب سیگنال مانده ای بر اساس خروجی های تخمین زده شده توسط مشاهده گر اغتشاش و خروجی های واقعی سیستم تعیین شده که از طریق مقدار آن م یتوان به وجود و یا عدم وجود عیب در سنسورهای سیستم قدرت پی برد . در انتها مشاهده گراغتشاش مقاوم با استفاده از روش جایابی قطب برای یک سیستم قدرت با دو ناحیه کاری طراحی شده است . نتایج شبیه سازی عملکرد مشاهده گر اغتشاش مقاوم طراحی شده را تائید مینماید.