سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اس
حمید دهقان بنادکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واح
عبدالرحیم ذوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

امروزه با افزایش اهمیت حمل و نقل سبز و مباحثی همچون توسعه پایدار، استفاده از دوچرخه بعنوان وسیله ای مناسب جهت جابجایی ساکنان شهرها بیش از پیش اهمیت یافته و روز به روز بر آن تاکید بیشتری می گردد. بنابراین توسعه خطوط دوچرخه سواری در شهرهای بزرگ دنیا به عنوان راهی برای کاهش ترافیک و گازهای گلخانه ای، مد نظر قرار گرفته است. یزد، شهر دوچرخه ها، اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان محسوب می گردد، از این رو در تمام فصول میزبان گردشگران زیادی است، لذا دلایلی برای احداث خطوط ویژه دوچرخه در بافت تاریخی شهر یزد وجود دارد، از جمله ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، شناساندن بهتر و بیشتر تمام نقاط تاریخی بودن گردشگر در تمام فصول، هزینه پایین طرح، دادن انگیزه بیشتر به گردشگران برای بازدید بهتر از مناطق، واقع شدن اکثر آثار تاریخی در زمین مسطح و هموار و تامذکز این آثار در یک محدوده که نیاز نباشد گردشگران مسافت زیادی را رکاب زنند، از اینرو در این مقاله با توجه به مد نظر قرار دادن تمام آثار گردشگری و بافت تاریخی طراحی مسیرهایی را که بتواند بیشترین همپوشانی و دسترسی را به این مناطق داشته باشد را انجام داده ایم.