سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محسن مصیبی – کارشناس ارشد کیفیت ایران خودرو
مریم ساکی – کارشناس ارشد نیرومحرکه ایران خودرو
بهاره کیوان پور – کارشناس ارشد سیستمهای ایران خودرو

چکیده:

سازمانهای نوآور کانون توجه سیستمهای تولید جهانی قرارگرفته است صنایع تولیدی و خدماتی پس از پشت سرگذاشتن سه عصربهره وری کیفیت و انعطاف پذیری به عصر نوآوری پای گذاشته ند موقعیت های ایجاد شده بصورت فرصت و تهدیدهای متنوعی ظهور می کنند که استفاده از آنها باعثتوانمندسازی و گسترش دامنه نفوذ دربازار می شود و توقف یا فرار از آنها مسیر حرکت به سمت محو شدن تدریجی است دراین راستا درک سازمان از نیاز به تغییر و تحول نواورانه یک پایه اصلی برای رشد است سازمان باید درک نماید که تغییر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است بسیاری از سازمان ها دراین قدم ماده اند و شجاعت تصمیمگیری را ندارد اما نکته قابل توجه این است که این مرحله قسمت ساده کاراست و قسمت سخت تر مسیری است که سازمان باید طی کند تا تحول از سازمان سنتی به سازمان نوآور را به اجرا بگذارد دراین مقاله ضمن بررسی مدلهای تعالی سازمانی به عنوان زیرساخت طراحی برنامه تحول معاونت نیرومحرکه ایران خودرو مسیر حرکت و برنامهریزی انجام شده برای اجرای تغییرات براساس نظام تفکر جهشی ندلر و هیبینو و مدیریت جامع نوآوری ارایه میگردد.