سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

آزاده محمودی کهنه رودپشت –
معصومه عبدالله زادگان –
شیما مجدی –

چکیده:

معماری طی هزاران سال وجود داشته و اصالت ارزشهای کیفی آن در طول قرن ها شکل گرفته و رسالت یک معمار موفق در هر عصر و زمانی گردن نهادن به تمامی آنها و به کارگیری صحیح و منطقی مجموعه این قابلیت هاست به جرات می توان گفت که اقلیم و چگونگی تاثیر شرایط آب و هوایی برشکل گیری بنا از جمله ارکان محدود معماری است که از ابتدای ساخت سرپناه توسط بشر مورد توجه قرار داشته و با گذشت زمان و تغییر سبک ها و جنبشها و تعاریف زیبایی و هنر و تحول نیازها و نگرش ها و گسترش فضاهای معماری اصل این نیاز دستخوش دگرگونی و تغییر نشده است دراین مقاله سعی شده به راهکارهای طراحی اقلیمی در کرانه جنوبی دریای خزر با استفاده از اصول معماری بومی دراین منطقه پرداخته شود که استفاده از شیوه های معماری بومی در کنار روشهای صنعتی و تلفیق هوشمندانه این دو بتواند باعث بوجود آوردن ساختمانهایی پایدارتر گردد.