سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
فرهاد قدک – استادیاردانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

دراین مقاله یک روش کاملا کوپل که روش طراحی مستقیم نام دارد برای طراحی شکل اجسام ارایه شده است دراین روش توزیع فشار هدف در راستای دیواره های شکل مورد طراحی و همچنین مختصات هندسی نقاط مجهول دیواره ها بصورت صریح درروابط ظاهر شده اس درکارگذشته طراحی شکل اجسام دو بعدی براساس معادلات اویلر تراکم پذیر صورت گرفته است مقاله حاضر کاربرد این روش را به طراحی مجراهای دو بعدی مبتنی بر معادلات ناویر استوکس تراکم پذیر توسعه داده است در کاراخیر به جای استفاده از روش بالادست ساده مرتبه اول برای محاسبه فلاکس های درکارگذشته از روشهای خانواده AUSM- که بصورت ضمنی درمعادلات قرار داده شده است بهره گرفته شده است این روش دارای عملکردبهتری در لایه مرزی جریان و پایداری حل نسبت به روش بالادست ساده می باشد.