سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حاتم محمدی کامروا – عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا
رضا مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا،
مصطفی ارجمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا،

چکیده:

در ا ین مقاله به طراحی مدولاتور سیگما دلتا زمان پیوسته (CT) (SΔبا تکنولوژی میانگین وزن دادهDWA)برای کاربردهایWimax پرداخته ایم. این مدولاتور پیشنهاد داده شده شامل: حلقه فیلترRCفعال مرتبه سوم، کوانتایزر داخلی۱۶۰MHzو سه مدارDACکه DAC را برای کاهش حساسیتClockساعت قرارداده ایم) می باشد.از تکنیک تطبیق المان دینامیکیDEM)برای بهبود غیر خطی بودنDAC بر روی مدولاتور چندبیتی سیگما دلتا اعمال شده است و از تکنیکDWAبرای کاهش نویزDAC به خاطر عدم تطابق قطعات استفاده شده است. نمونه ی اولیه با تکنولوژی ۰٫۱۸um TSMC در فرایندCMOSپیاده سازی شده است ، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این مدولاتور دارایSNRبرابرSNDR 74.3 و dBبرابرOSR 63.7 و dBبرابر ۸بوده ، که به نسبت مقالات پیشین با وجود تکنولوژی برتر و مصرف توان فقط۶۴٫۷۱mW با منبع۱٫۲v پهنای باند بالایی را ارائه می دهد