سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم السادات احمدی –
امیرهمایون جعفری –
میثم مشهدی ملک –

چکیده:

در دهه های اخیر بیماری دیابت شیوع بسیار زیادی یافته است، در نتیجه شناخت سیستم تنظیم انسولین – گلوکزو مدلسازی آن به نحوی که بتواند به صورت کاملتری ویژگی های این سیستم را نشان دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در مورد این سیستم مدل های بسیاری وجود دارد که رنج وسیعی از مدل های ساده تا پیچیده را شامل می شوند. اما مشکلی که در کلیه این مدل ها وجود دارد این است که عدم قطعیت های بسیاری در مدل ها اعم از نحوه مدل کردن، تعیینپارامترهای مدل و عدم شناخت کامل از نحوه عملکرد این سیستم در بدن وجود دارد که در نظر گرفته نمی شوند. ما در اینمقاله با طراحی سیستمی فازی با استفاده از جدول جستجو به نام مدل پیش بین فازی، قصد داریم مدلی را ارائه دهیم که علاوه بر اینکه دینامیک های انسولین – گلوکز را توضیح می دهد می تواند سیکلوار بودن ترشح انسولین و دو تاخیر زمانی در ترشح انسولین که از نظر فیزیولوژیکی بسیار مهم می باشد را مدل می کند، عدم قطعیت هایی که در مدل وجود دارد را می تواند لحاظ کند. مدلی که ارائه می دهیم علاوه براینکه از جهات بسیاری از دیگر مدل های ارائه شده، کاملتر است، می تواند عدم قطعیت های موجود را نیز در نظر بگیرد