سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اکبر نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سید مهدی گلستان هاشمی – بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی،تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری در ایرا

چکیده:

با بررسی سوابق و نتایج پژوهشها درزمینه مشکلات کسب و کاردرسالهای اخیر مساله مهم عدم موفقیت درپروژه های مهمی مجدد علیرغم روش شناختی های متعدد درزمینه استقرار آن بوده که به دلایل مختلف رخ داده است یکی ازمهمترین دلایل ارایه شده دراین زمینه طراحی نادرست فرایندها و عدم استفاده ازنوآوری درطراحی فرایندها و ساختارهای مجددسازمان می باشد لیکن دردنیای امروز گرایش به استفاده ازتکنیکهای نواوری درهمه زمینه های فنی و غیرفنی رشد بالایی داشته است و متخصصان با بکارگیری این تکنیکها به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند دراین زمینه دانش تریز با تکنیکها و ابزارهای منحصربفرد خود یک فرایند حل مساله سیستماتیک و توانمندمعرفی کرده است دراین مقاله با بررسی سوابق پژوهشهای انجام گرفته درزمینه مهندسی مجدد و ازسوی دیگر استفاده ازتریز درحل مسائل کسب و کار و مدیریت به این نتیجه دست یافتیم که با استفاده از ابزارهای تریز می توان مدلی برای استقارر مهندسی مجدد برپایه دانش تریز طراحی گردد.