سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حامد حوری جعفری – عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
هادی اشراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی،دانشگاه صنعتی شریف
بهرام حسین زاده سامانی – دانشجوی دکترای ماشین آلات کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته میشود و دراین میان فناوری اطلاعات به عنوان زیربنای توسعه و ابزاری قدرتمند موجب تغییرات و دگرگونیهای بنیادین درجوامع بشری و نیز عاملی کلیدی و موثر در گسترش خدمات مختلف درکشورهای توسعه یافته شده است نظر به اینکه هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه به آمار و اطلاعات دقیق مرتبط و بهنگام نیاز دارد و از سوی دیگر با توجه به نقش حیاتی انرژی درتامین نیازهای اساسی زندگی و تاثیر پذیری آن از سایر بخشها از قبیل اقتصاد محیط زیست و اجتماع نیاز اساسی بهوجود پایگاه جامع داده های انرژی احساس می شود خصوصا اینکه درقیاس با کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه مشخص است که ساختار نظام اطلاعاتی انرژی درکشور بصورت پراکنده و غیریکپارچه بوده و به شک لمتمرکز مدیریت نمی شود. درچنین ساختاری برقراری هماهنگی بین اجزای اطلاعات فراهم آوردن اطلاعات خرد وکلان تجزیه و تحلیل و تبادل اطلاعات به سختی امکان پذیر است.