سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عالیه کاظمی – استادیار دانشگاه تهران
محمدرضا مهرگان – دانشیار دانشگاه تهران
حامد شکوری گنجوی – دانشیار دانشگاه تهران
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکتری

چکیده:

[شکل ۱ در متن مقاله خوانا نمی باشد و قابل استفاده نیست.]
دراین تحقیق با استفاده از تکنیکهای تحقیق درعملیات و بادرنظر گرفتن اهداف مختلف سیاسی اقتصادی زیست محیطی به طراحی مدل عرضه انرژی کشور پرداخته شدها ست از داده های مربوط به سالهای ۱۳۴۶تا۱۳۸۷ برای پیش بینی تقاضای انرژی بخشهای مختلف مصرف و بررسی اعتبار مدل استفاده شده است و با توجه به اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها تخصیص منابع نفت وگاز طبیعی به بخشهای مختلف مصرف شامل خانگی تجاری صنعت کشاورزی حمل و نقل تزریق به مخازن نفتی و صادرات سالهای ۱۳۹۰تا۱۴۰۰ انجام و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.