سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر نیلی پور طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی باقرزاده نیری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی شعبانی سیچانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مدیریت زنجیره تأمین ، مدیریت لجستیک ، یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تأمین ، سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تأمین و برون سپاری فعالیتهای زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به عنوان مطالعه موردی ، با توجه به الزام شتاب زای پیش روی صنعت خودرویی کشور به ویژه شرکتهای زیر مجموعه آنها با عنوان شرکتهای تأمین کننده قطعات خودرویی ، به سمت فن آوری اطلاعات از جمله تجارت الکترونیک ، بر آن شدیم تا سیستم فعلی زنجیرۀ تأمین شرکت ماشین سازی سپاهان از جمله شرکتهای تأمین کننده قطعات خودرویی را
از لحاظ بعد فیزیکی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل مشکلات فعلی سیستم آن ، با توجه به ادبیات موضوع ، یک سیستم زنجیره ی تأمین جامع از دو بعد فیزیکی و اطلاعاتی برای شرکت نام برده پیشنهاد کنیم . اعتبار مدل پیشنهادی از طریق شبیه سازی فیزیکی و اطلاعاتی زنجیره تأمین بررسی شده و شاخصهای کلیدی جهتارزیابی سیستم شبیه سازی شده پیشنهادی معرفی شده است. در پایان سعی شده است به کمک نرم افزارAccess یک سیستم اطلاعاتی جامع برای شرکت پیشنهاد شود و به کمک نرم افزار Ms Project جریان اطلاعاتی شرکت در ، دو وضعیت موجود و بهبود یافته مقایسه گردد و همچنین نتایج کمی قابل پیش بینی شاخصهای ارزیابی سیستم شبیه سازی شده پیشنهادی نسبت به سیستم فعلی زنجیره تأمین شرکت بیان شوند.