سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیده باغستانی – دانشجویان مهندسی صنایع
رسول حجی – استاددانشگاه صنعتی شریف
لیلا نجف آبادی فراهانی –

چکیده:

یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک توزیع کننده و چندین فروشگاه را درنظر بگیرید با توجه به تقاضاهای آنلاین مربوط به نواحی جغرافیایی مختلف این زنجیره تصمیم می گیرد کانال فروش آن لاین نیز ایجاد نماید دراینتحقیق ما قصد داریم با استفاده از یک مدل جانمایی موجودی به انتخاب تعدادی از این فروشگاه ها و تخصیص تقاضاهای آن لاین نواحی مختلف به این فروشگاه ها بپردازیم به نحوی که مجموع هزینه های حمل و نقل موجودی کمبود و هزینه های ثابت سرمایه گذاری مربوط به فروشگاه های آ«لاین درکل زنجیره کمینه شود محدودیت ظرفیت انبار فروشگاه ها را به صورت منعطف درنظر می گیریم یعنی فرض می شود درصورتی که یک فروشگاه برای فروش آنلاین انتخاب شود ظرفیت آن افزایش یابد الگوریتم فراابتکاری جستجوی ممنوعه برای حل این مدل استفاده شده است مثالهای عددی نشان میدهد که الگوریتم از کارایی بالایی برخوردار است ودرمدت زمان قابل قبول جوابهای مطلوبی حاصل می شود و انعطاف محدودیت ظرفیت باعث کاهش هزینه ها می شود.