سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه سرباز – دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی عضو هیات علمی دانشکده علوم پیراپزشکی
امید پورنیک –
لیلا قالیچی –
خلیل کیمیافر –

چکیده:

عفونت با ویروس HTLV-I که دربعضی از نقاط ایران بهصورت اندمیک دیده می شود دراکثر موارد بدون علامت بوده و درعده کمی از بیماران به انواع بدخیمی ها و بیماری های عصبی منتهی می شود طراحی مدلی برای غربالگری افراد بویژه درمناطق اندمیک می تواند به کشف زودهنگام موارد ابتلا و کاهش باربیماری منجر شود برای این کار نتایج ۵۹۹ آزمایش شمارش کامل سلولهای خونی افرادسالم افراد مبتلا به انواع لوکمی و HTLV-I مورد بررسی قرارگرفت مدلسازی با استفاده از متد CHAID انجام شد مدل نهایی براساس متغیرهای تعدادگلبولهای سفید تعداد پلاکت ها و درصد ائوزینوفیل به صحت ۹۱% دست یافت با اجرای این مدل برروی نتایج CBC افراد بدون علامت یا بیماران متفرقه درمناطق اندمیک کشور می توان افراد ناقل احتمالی را کشف و برای آزمایشهای تکمیلی معرفی کرد