سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین تیموری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
الهام سادات موسوی زاده نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

بطورساده کارافرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته میشود که توانایی تحمل ریسک اغلب مالی را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند کارافرینان افرادی هستند که فرصت ها را درک می کنند و خلاها را می بینند درک فرصت ها توسط این افراد ممکن است ازطریق بازارگردی ارتباط با محیط زندگی بازار و … یا ارتباط با افراد درجلسات یا نگاه به تلویزیون رسانه ها شبکه اینترنت و… حاصل شود مقاله حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی به روش توصیفی تبیینی و پیمایشی مقطعی است که سعی دارد اثرمستقیم کارافرینی برنوآوری را بررسی کند جامعه آماری تحقیق را مدیران برخی ازشرکت های بزرگ و کوچک شهراصفهان تشکیل میدهد که بروش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای ۱۰۶نفراز انها به عنوان نمونه انتخاب شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا برای بررسی قابل قبول بودن مدل ازنرم افزار Amos ی Spss استفاده شد. نتایج نشان میدهد کارافرینی مهمترین هادی نوآوری می باشد.