سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی کسائی – پژوهشگاه نیرو
کیمیا سادات میرکمالی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده:

با توجه به اینکه منابع انسانی باارزش ترین و مهمترین سرمایه سازمانی است، ارزیابی عملکرد این منابع و چگونگی تاثیر این ارزیابی بر اثربخشی و کارایی سازمان، از اصلی ترین دغدغه های هر سازمانی به شمار می رود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از رویکردهای منطق فازی و بررسی مدل های شایستگی، روشی نوین در ارزیابی عم لکرد کارکنان ارائه شود. همچنین، مراحل طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد، از شناسایی جنبه های کاری ۱ تا چگونگی استنتاج امتیازات عملکردی مبتنی بر محاسبات فازی، طی هفت مرحله نشان داده شده است.