سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسماعیل رمضانپور – استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان
علیرضا حاتم – کارشناس ارشددانشگاه گیلان

چکیده:

درجهان امروز، که تحت تاثیر رقابت های تنگاتنگ صنعتی است ، ضرورت توجه به کیفیت و قیمت برای مدیران هر سازمان ، از اهمیتی ویژه برخوردار است. مهندسی ارزش یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریتی است که در دهه های اخیردر این راستا مورد توجه قرارگرفته است .مهندسی ارزش جایگزینی مواد با رویکردی کارکرد گرا و سیستماتیک جهت شناخت کارکردهای ضروری ، حذف کارکردهای غیر ضروری ، توجه به خواسته مشتریان و جایگزینی مواد و با هدف کاهش هزینه باحفظ کیفیت ، می تواند گامی موثر در باقی ماندن سازمان ها در صحنه رقابت باشد.دراین مقاله با بکارگیری تکنیک مهندسی ارزش ،کارکردهای محصول(پنکه رومیزی ۳۰۱۰ ES شناسایی و با آنالیزاهمیت کارکردها و تحلیل هزینه ، شاخص ارزش تعیین گردیده وسپس با هدف بهبود طراحی محصول و کاهش هزینه به ارزیابی عددی آنها به روش مقایسه زوجی پرداخته شده است . در انتها با محاسبات انجام شده میزان صرفه جویی قابل توجه هر دستگاه از محصول و همچنین تصویر تاییدیه شرکت صنعتی پارس خزر برای اجرای موفقیت آمیز این پژوهش در انتهای این مقاله آورده شده است