سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدابراهیم پورزندی – دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجید شهریاری – دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری از اهمیت زیادی در اتخاذ تصمیمات مدیران بانکی برخوردارمی باشند. تحقیقات بسیاری در خصوص چگونگی طراحی و ایجاد چنین سیستم هایی انجام شده است،اما در حوزه سنجش میزان حصول به اهداف تعیین شده برای این سیستم ها، امکان انجام بررسی هایبیشتر وجود دارد. در این تحقیق به دنبال طراحی مدلی هستیم تا بر مبنای شناسایی ذینفعان این سیستم دریک بانک تجاری و شاخص های مورد نظر آن ها، اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری در آن بانک را مدنظر قرار دهد. نتایج حاصل از مدل ارائه شده در این تحقیق در یکی از بانک های تجاری مورد استفاده قرار گرفته و میزان اثربخشی آن اندازه گیری شده است