سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن ناظم بکایی – عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
محمدرضا حصاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم زارع پور – دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

از نتایج آشکار انقلاب صنعتی، قرن هفدهم، در اروپا پیدایش پدیده استعمار بود. تولید انبوه و نیاز به مصرف تولیدات نتیجه ای جز ترویج فرهنگ مصرف گرایی در کشورهای جهان سوم نداشت. با ترویج و تبلیغ مصرف گرایی که به نوعی بیانگر استعمار نوین بود، شکاف طبقاتی، تجمل گرایی، عدم خودباوری در تولید، تعطیل شدن کارخانه های داخلی، افزایش بیکاری و… را به دنبال داشت. از آن جایی که تغییر و تحول در سبک زندگی نوین اجتناب ناپذیر است، روشمقابله با فرهنگ مصرف گرایی کالاهای خارجی به شکلی که پاسخگویی نیازهای امروز مردم هم باشد علامت سوال بزرگی است که نیاز به تامل بیشتر دارد. مقاله حاضر با استفاده از تئوری بازی ها به دنبال یک تعادل نش است تابتواند تعادلی را بین ۴ بازیکن حقوقی (دولت، تولید کننده خارجی، تولید کننده داخلی و مردم)که هر یک در خصوصمصرف کالای داخلی و خارجی استراتژی های متفاوتی نیز دارند را بدست آورد. علاوه بر این در این مقاله، نشان داده شده است که استفاده از تئوری بازی ها در شرایط تصمیم گیری گروهی می تواند ابزار مناسبی برای دستیابی بهتصمیم گیری های کلان بادرنظرگرفتن تمام زوایا چه به صورت تعاونی یا غیر تعاونی، یا به صورت ایستا و یا پویا باشد