سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر عبداله – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس پاک – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت واحد اراک
رضوان عابدینی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تنشهای پسماند بوجود آمده د رمراحل و عملیاتهای مختلف ساخت سازه هایی هوایی دریایی و صنعتی بویژه فرایند جوشکاری سبب افزایش سطح تنش و ایجاد عیوب و ترک در سازه ها و در نتیجه کاهش عمر سازه می گردد با توجه به اینکه تنشهای پسماند در محاسبات طراحی منظور نمی شوند باید جهت افزایش استحکام خستگی و عمر سازه ها مقدار آن را به دقت ارزیابی و در جهت کاهش این تنشها راه حل مناسب در نظر گرفته شود این موضوع برای سازه های هوایی و دریایی که تحت تاثیر نیروهای دینامیکی قرا ردارند از اهمیت بیشتری برخوردار است امروزه از روش چکش کاری التراسونیک بعنوان یک روش جدید در بهبود خواص جوش و افزایش عمر خستگی سازه ها استفاده می گردد و با توجه به جنس نوع جوش و نوع بارگذاری میزان افزایش عمر خستگی در این روش بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد گزارش شده است فرایند چکش کاری اولتراسونیک روشی است که در آن براساس اعمال ضرباتی با فرکانس بالا و نیز انتشار امواج مافوق صوت در داخل ماده با ایجاد تغییر شکل پلاستیک و جانشین کردن تنشهای فشاری با تنشهای پسماند کششی و بستن ترکهای سطحی افزایش استحکام خستگی و عمر سازه حاصل می گردد