سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز امیری – استادیار گروه الکترونیک-دانشگاه برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شه
مهدی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک-دانشکده برق و کامپیوتر-دانشگاه تربیت

چکیده:

ولتاژ پیل سوختی در اثر اعمال بارهای مختلف به پیل دچار تغییرات شدهه و ثابت نمی باشد. در این صورت جهت استفاده در کاربردهای مختلف نظیر خودرو استفاده از یک مبدل DC-DC جهت تثبیت ولتاژ و رسیدن به مقادیر مورد نظر ولتاژ ضروری می باشد. در این مقاله به طراحی یک مدل DC-DC سوییجینگ پرداخته شده است. ورودی این مبدل (خروجی پیل سوختی) می تواند از ۳۰ تا ۴۰ ولت تغییر کند و خروجی مبدل دارای تغییرات ۴۰ تا ۸۰ ولت می باشد. جهت محافظت پیل سوختی از اعمال بارهای لحظه ای بعد از مدار مبدل، یک مدار راه انداز نرم جهن اعمال ولتاژ تدریجی به بار پیشنهاد شده است. مدارهای پیشنهادی در اثر اعمال ولتاژ های مرجع یا ورودی مختلف به سیستم حداکثر دارای ۶درصد خطا می با شد.