سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معین رضایی – دانشگاه صنعتی همدان
علیرضا فلاحی – دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:

سیگنال قلبی -ECG- ازجمله سیگنالهای حیاتی بدن است که رفتار الکتریکی قلب را توصیف میکند. همچنین اختلالات قلبی روی این سیگنال اثر گذاشته بطوری که با استفاده از سیگنالECG می توان به این اختلالات پی برد. شبیه سازی سیگنالECG به ما این امکان را می دهد که ضمن شناخت بهتر رفتار قلب، بتوانیم با تغییر پارامترهای مدل و مشاهده ی اثر این تغییرات بر روی سیگنال آن قبیل از نارسایی های قلبی که در سیگنال ECG تغییری ایجاد میکنند را مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم. در این مقاله با استفاده از مدل الکترونیکی سلول قلبی و مکانیزم تولید سیگنال ECG در قلب ، فرآیند تولید پتانسیل الکتریکی قلبی مدل شده است. به این صورت که سیگنال های اساسی تشکیل دهنده ی ECG تولید شدند و از جمع این سیگنال هاECG نهایی حاصل شد. همچنین چون این مدلسازی منطبق بر فعالیت الکتریکی قلب است می توان با تغیر پارامتر ها بیماری های قلبی را نیز شبیه سازی نمود