سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بزرگمهر – دانشگاه امام حسین (ع)
مهدی علیاری – دانشگاه مالک اشتر
سعید شاهچراغی – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

این مقاله به بررسی قطعاتی که با منطق اکثریت کار می کنند می پردازد که در جهت توسعه مدارات مجتمع تک الکترونی می تواند سودمندواقع گردد این گیت ها شامل دو جعبه تک الکترونی SEB که از هر حیث یکسان میباشند است که دارای سه ورودی سیگنال و سه خروجی می باشد منطق ۱ در خروجی هنگامی ظاهر خواهد شد که دو یا سه ورودی ما ۱ باشند و هنگامی منطق ۰ را خواهیم داشتکه دو یا سه ورودی ما ۰ باشند ودر ادامه به بررسی و معرفی گیتهای پیشنهادی از قبیل AND,OR,BUFFER پرداخته و صحت عملکرد این ساختار ها توسط شبیه ساز SIMON کهویژه ابزارهای تک الکترونی است می پردازیم .