سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن قربانی – دانشجوی کاشرنسای ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

با افزایش بی سابقه ادغام یادگیری بر خط (الکترونیکی) در دروس دانشگاهی ، نیاز بسیار مبرمی به توصیه ها و دستورالعمل هایی عملی به منظور تسهیل ، تولید و ارائه محیط های یادگیری الکترونیکی موثر احساس می شود.هدف از ارائه این مقاله ، بررسی اصول طراحی و راهبردهای یادگیری در آموزش عالی برای دانشجویانی است که در درون محیط های یادگیری الکترونیکی قرار گیرند.در ادامه بحث ، مجموعه توصیه هایی مطرح می شود که نیازهای متفاوت تعلیم و تربیتی یادگیرندگان همراه با شیوه های ارائه درس آنها را در بر می گیرد.برای هر توصیه یک بعد از تعلیم و تربیت مد نظر قرار گرفته شده تا نیازهای تعلیم و تربیت و آموزش را به تصویر بکشد.در آخر ، این توصیه ها را به ۹ بخش اصلی تقسیم نموده و تصمیماتی را که لازم است در زمان مراحل تحلیل ، طراحی ، ارائه و ارزشیابی محیط های یادگیری الکترونیکی به منظور بالا بردن کیفیت تعلیم و تربیت در نظرگرفته شود را مورد بررسی قرار داده است.