سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ثریا رستمی – کارشناس ارشد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج
محسن رستمی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

امروزه نگرانی های بشر در زمینه محیط زیست در ابعاد ملی منطقه ای و جهانی با توسعه صنعتی و استفاده از منابع محدودتجدیدپذیر و غیرقابل تجدید کره مسکونی رو به فزونی نهاده است. توسعه از یک سو با صنعت و تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های محیط زیست عجین شده است. در نتیجه برای مقابله با این امر تقلیل آلودگی ها و کاهش اثرات تخریبی آن تا حد ممکن با استفاده از فناوری های سازگار و منطبق با طبیعت و نیازهای فیزیکی جامعه به منظور حفظ و تضمین کیفیت زندگی و سلامت، رشد و بقاء حال و آینده موجودات زنده و بستر حیاتمان مدنظر بوده است. این امر مهم از طرق مختلف مدیریت صحیح آموزش و تحقیقات محیط زیست ، اعمال ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل و بعد اجرای هر گونه پروژه عمرانی و بالاخره اقدام عملی از طریق طراحی محیطی مناسب ممکن می گردد. در این زمینه پارک های جنگلی بعنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در ارتقاء شرایط زیست محیطی مطرح هستند که نیازمند برنامه ریزی و طراحی محیطی مناسب مطابق بااصول و ضوابط توسعه پایدار به منظور حفظ جنگل ها می باشند، زیرا این گونه پارکها علاوه بر کارکردهای مهم اکولوژیک ، در این مقاله سعی شده شناخت پارک جنگلی چغاسبز ایلام بر مبنای ارزیابی توان اکولوژیک و شناخت ترجیحات مردمی در استفاده از پارک با تحلیل پرسشنامه انجام و نهایتا ارائه طرح راهبردی مطابق با اهداف و اصول توسعه پایدار صورت گیرد