سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه هوایی – دانشگاه شهید باهنر دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
علی اکبر نیک نفس – دانشگاه شهید باهنر عضو هیئت علمی

چکیده:

مسئله طراحی محصول یک مساله بهینه سازی چندهدفه است و درآن به دنبال پیدا کردن محصولی هستیم که اهدافی چون نیاز بازار قیمت تمام شده محصول ترجیحا مشتری و… را در حد بهینه خود تامین کند تاکنون کارهای زیادی با الگوریتم کلونی مورچه برای تولید مرز کارایی در مساله بهینه سازی چندهدفه انجام شده است این روش برای حل مساله با دو یا سه تابع هدف موثر است اما نمی تواند یک تخمین خوبی از مرز کارایی درزمان و تعدادتکرار کم بوجود آورد دراین مقاله ما یک روش ترکیبی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه و تحلیل پوششی داده تعمیم یافته برای حل مساله بهینه سازی چندهدفه ارایه میدهیم این روش ترکیبی جوابهای غالب را سریعتر از الگوریتم کلونی مورچه معمولی پیدا می کند این روش مرز کارایی مطلوب را در مسائل غیرمحدب به خوبی مسائل محدب تولید می کند.