سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن صفوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن بدرسمای – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان گدازنده ها – دانشجو کارشناسی ارشد،، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
داود خرم –

چکیده:

فن آوری نمونهسازی و تولید سریع امکان تولید قطعات و محصولات سفارشی با هندسههای پیچیده را بدون نیاز به هر گونه ابزار تولیدی میسر نمودهاست. این قابلیت بر دستورالعملهایی که مهندسان هنگام طراحی محصول در نظر میگیرند تاثیر به سزایی داشته است. با توجه بهاینکه طراحی از بنیادیترین قسمتهای یک پروسه تولیدی به شمارمی رود ، استفاده از کلیه مزایای این روش تولیدی و شناخت محدودیت- های آن می تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت و هزینه محصولات تولیدی داشته باشد. در این پژوهش یک محصول طراحی و تولید شده به روش تزریق پلاستیک، به طور مجدد بر اساس قابلیتهای تولید به روش نمونهسازی و تولید سریع طراحی گردیده و مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است