سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا شکری حبشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، گروه معدن، دانشکده فنی، د
جعفر عبدالهی شریف – گروه معدن، دانشگاه ارومیه

چکیده:

کانسار تیتان قره آغاج واقع در ۳۶ کیلومتری شمال غرب شهرستان ارومیه یکی از ذخایر فلزی با ارزشکشور با ذخیره قطعی بیش از ۶۰ میلیون تن کانسنگتیتان است. در پژوهشحاضر فرآیند طراحی محدوده نهایی این کانسار با تکیه بر مدلاقتصادی آن که بر اساس داده های عمقی متجاوز از ۲۵ گمانه اکتشافی تهیه شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساسیافته های حاصل و طراحی های انجام شده عمق بهینه برای کف پیت این معدن در افراز ۲۲۵۰ متری از سطح زمینواقع می شود. حداقل عرض کف پیت این کانسار با توجه به ابعاد ماشین آلات استخراجی حدود ۱۵۰ متر حاصل شده است.شیب انفرادی پله های معدن ۷۵ درجه و شیب عمومی دیواره آن ۵۳ درجه محاسبه و مبنای طراحی قرار گرفته است