سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش شریف زاده – کارشناس ارشد مکانیک سنگ،
جواد غلام نژاد – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد،

چکیده:

معدن زغالسنگ پروده طبس در ۷۵ کیلومتری شهرستان طبس واقع شده است. لایه مورد استخراج در این معدن لایهC1میباشد، که ضخامت لایه مذکور ۲ متر است و به روش جبههکار طولانی پسرو و اتاق و پایه استخراج میگردد. هدف از این پژوهش طراحی مجدد سیستم نگهداری تونلE2 M.G برای مقابله با آماس کف میباشد. در حال حاضر سیستم نگهداری تونل از قاب فولادی و بولت تشکیل شده است، که برای دیوارهو سقف مناسب میباشد، ولی چون روش استخراج پسرو است با پیشروی جبههکار تنش حاصل از سقف جبههکار به تونل باربری وارد میشود. باعث آماس بسیار شدیدی ( ۴۰ سانتیمتر در ماه) میشود. برای محاسبه و تحلیل از نرمافزارFLAC 2D استفاده شده است. با مدلسازی جبههکار مقدار واقعی تنش در اطراف تونل محاسبه شده و با اعمال این تنش به تونل مقدار آماس که به مقدار واقعی بسیار نزدیک است بدست آمده است. برای جلوگیری از آماس، حفر کف تونل بصورت قوسی و نصب قاب فولادی ( IPB100پیشنهاد میشود. پیشبینی میشود پس از اعمال این سیستم نگهداری مقدار آماس تا ۲۰ سانتیمتر کاهش یابد