سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیلوفر رضائیان یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
علیرضا شجاعی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
اردشیر کلالی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

روندشهرنشینی و افزایش تعرفه های حاملهای انرژی سبب گردیده روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در کلیه بخشها بخصوص طراحی و اجرای ساختمان ها درقالب تعاریفی نو مانند معماری سبز و پایداری وارد شود دراین مقاله با بررسی شاخصهای مصرف انرژی درکشور و نگاهی به کلان شهر مشهد و بررسی نیازهای آن ارتباطی مناسب میان طراحی مجتمع فرهنگی بانوان و معماری پایدار و سبز ایجاد گردیده است تا با بکارگیری روشهای مناسب بهینه سازی انرژی درچنین مجتمعی درهر دو مرحله طراحی ساخت و بهره برداری که با الهام از برخی نمونه هایداخلی که منطبق براقلیم بومی کشور و برخی نمونه های خارجی که با بکارگیری فناوری های سبز و پایدار و کاربردی بودن که منطق براستانداردهای داخلی نیز باشند گام های مناسبی دربهبود نگرش طراحان که همسو با برنامه های توسعه کشور که صنعتی سازی ساخت و ساز نیز درآن درنظر گرفته شده است برداشته شود.