سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نویدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی –
مهران صباحی –

چکیده:

در این مقاله یک مبدلdc/dc ترکیبی برای کاربردهای پیل سوختی ارائه شده است. این مبدل، ترکیبی از دومبدل بوست وSelf-Lift Cuk است که ورودی آن ها با هم موازی و خروجی آ نها با هم سری شده اند. باموازی کردن ورود یها، ریپل جریان ورودی مبدل پیشنهادی کاهش می یابد. همچنین سری کردن خروج یها باعث افزایش ولتاژ خروجی مبدل پیشنهادی می شود مراحل کاری مبدل ترکیبی برای دو حالتD <0.5 ,D > 0.5 بررسی شده و شکل موج های جریان ورودی و ولتاژ خروجی برای این دو حالت نشان داده شده است. در نهایت نتایج شبیه سازی مبدل ترکیبی آورده شده و مواردی همچون بهره ی ولتاژ، ریپل جریان ورودی و استرس جریان و ولتاژ روی کلیدها و دیودها بررسی شده اند.