سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه
حسن قاسمی – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود غیاثی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امواج سواحل عسلویه در خلیج فارس ارتفاعی در حدود ۸۰ سانتی متر در بیش از ۷۵ درصد سال دارند و توان متوسط امواج منطقه در حدود ۳٫۲۷ کیلووات در واحد عرض تاج موج پیش بینی می گردد، شرایط جغرافیایی منطقه باعث پدیداری امواجی کوتاه ولی مداوم می گردد، که در بیش از ۸۴ درصد اوقات سال، دارای فرکانسی بین ۱ تا ۲ رادیان بر ثانیه هستند. در این مقاله، پس از بررسی و آنالیز مشخصه های امواج منطقه و مشخص شدن فرکانس غالب امواج در طول سال، با رعایت اصول طراحی جهت پدیداری تشدید (رزوناس) و کنترل میرایی (دمپینگ) در سیستم جاذب انرژی، طراحی یک دستگاه مبدل جاذب نقطه ای انرژی امواج صورت گرفته است، بشکلی که؛ انرژی جذب شده توسط بویه دستگاه، بوسیله سیستم های داخلی هیدرولیکی دستگاه، جذب و تبدیل به فشار هیدرولیکی ثابتی در انباشتگر می گردد، که نتیجه آن، تولید برق متناوب بدون تغییرات فرکانسی با توان ۱۰ کیلووات است، دستگاه قابلیت ذخیره سازی مطلوب انرژی را دارد و جهت استحصال انرژی امواج ارتفاع کوتاه منطقه، طراحی گردیده است.