سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه زادسر – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نوید مجدی نسب –
علیرضا بزرگیان – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

موضوع مورد بررسی، در مورد طراحی هیدرودینامیکی – حرارتی مبدل حرارتی لوله و پوسته است. به طراحی آورده شده است. سیال گرم به کار رفته در قسمتshellدی اتیلن گلیکول و سیال سرد به کار رفته در قسمتtube آب می باشد.دی اتیلن گلیکول با دبی جرمی (kg/s50 در دمای۳۰۰ درجه وارد و در دمای ۱۵۰ درجه خارج می شود آب با دمای ۳۰ درجه وارد لوله ها می شود نوع شل به کار رفته pull thrugh میباشد.ماکزیمم حد مجاز طول لوله ها ۸ مترو ماکزیمم افت فشار سمت لوله و سمت شل به ترتیب ۶۰ و ۸۰ کیلو پاسکال می باشد دراین پروژه تعداد کل shell 1 , و با قطر داخلی ۱۵۲۴ میلی متر است تعداد کل لوله های به کاررفته ۱۶۰۸ در ۲ پاس می باشد از نظر استاندارد TEMA نوع مبدل طراحی شده AES می باشد.