سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دب
پرویز امیری – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله مبدلDC-DCباک دومد ارائه می شود. این مبدل توانایی تطبیق با شرایط مختلف بارگیری و بنابراین دست یافتن به بازده بالا در رنج وسیع از جریان بار را دارد. لذا به کار گیری این مدار در تجهیزات تغذیه شونده با باتری، زمان استفاده از باتری را افزایش می دهدمنابع سوییچینگPWM معمولی در فرکانس ثابت کار میکنند، به علت اتلاف سوییچ بالاتر دارای بازده بار سبک پایینی می باشند در حالی که منابع سوییچینگ با کنترلPFM بازده بیشتری در بار سبک دارد. زیرا فرکانس سوییچ و اتلاف سوییچ با کمتر شدن جریان بار کمتر شده است مبدل دومد تحت شرایط بار سبک به مدPFM وارد می شود. مبدلDC-DCباک در تکنولوژی CMOSابعاد۹۰nm شبیه سازی می شود. بازده مبدل باک ارائه شده در ولتاژ خروجی۸٫۱V بالای % ۱۸ است.