سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه نوراهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
علی رستمی – دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه تبریز
سعید گل محمدی – دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه تبریز
کامبیز عابدی – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

در سیستمهای مخابرات فیبر نوری ، با استفاده از تکنولوژیWDMمی توان چندین سیگنال را با استفاده از طول موجهای مختلف ، ازطریق فیبر نوری انتقال داد . در میان منابع نور ، لیزر نیمرسانایDFB بخاطر داشتن پهنای باند باریک و همچنین عملکرد تک فرکانس بیشترین توجه را در این راستا به خود اختصاص داده است . امروزه برای کاهش مقدار هزینه ها و کاهش پیچیدگی منابع موجود ، از لیزرهایی که مولد چندین طول موج هستند ، استفاده می شود . یکی از راههای تولید چندین طول موج ، استفاده از ساختارهای شبه پریودیک است . ساختارشبه پریودیک می تواند بعنوان قسمت فیدبک در لیزرDFB استفاده شود تا یک لیزرDFB با چندین طول موج در اختیار داشته باشیم .