سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر محمد جعفری – دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی یزد
فرخ سرشت – استاد مدعو دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی یزد
مهدی صنوبر – استاد دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:

در این تحقیق از کودکان ۳ تا ۸ساله تست ادمک و نقاشی گرفته شد و سپس به کمک دکتر روانشناس این تستها تفسیر گردید و مورد بررسی قرارگرفت بعد از آن نتایج حاصله از پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت با در نظر گرفتنه امار و اطلاعات بدست امده از بازار به کمک اطلاعات بدست امده و اساتید گرامی طراحی لباسها براساس نقاشی های کودکان صورت پذیرفت اما در عین حال به نیازها و جنبه های روانی و به روز بودن لباسها توجه کاملی مبذول گردید و رنگ لباسها نیز همانگونه که اشاره شد انتخاب گردید در پایان باید گفت که این تحقیق تنها دروازه ورود به دنیای کودکان می باشد و امید است طراحان بیشتری قدم دراین راه بگذارند چرا که نیاز اساسی دراین زمینه کاملا مشهود می باشد و این تحقیق هرچند محدود و دارای نقص ثابت کرد می تواند تاثیر بسزایی در نوع نگرش به طراحی لباس بگذارد.