سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین
عباس وفایی صفت – دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
علیرضا نداف اسکویی – استادیار، دانشگاه امام حسین
مسعود اسم خانی – شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

چکیده:

دراین مقاله جایگزینی قطعه انحنادار فلزی ۱ در بالای دماغه لکوموتیو ER٢۴PC با مواد کامپوزیتی و بهینه سازی چند منظوره آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این جایگزینی کاهش وزن قطعه وساده نمودن روش تولید و بهبود خواص مکانیکی می باشد. در بهینه سازی از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. ضخامت و زاویه الیاف به عنوان متغیر طراحی انتخاب شده و از معیار شکست تسای_وو به عنوان معیار شکست استفاده شده است. برای تحلیل عددی از نرم افزارANSYS استفاده شده و اعتبار سنجی روش در ابتدا روی صفحه مستطیلی با لایه چینی متقارن و با شرایط مرزی مختلف ارزیابی شده است. ابتدا طرح اولیه کامپوزیتی تحلیل گردیده و سپس از الگوریتم ژنتیک، جهت بدست آوردن چیدمان بهینه لایه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده ۵۵٫۳ درصد وزن کمتر را نسبت به نمونه مشابه فلزی و ۳۱٫۲ درصد نسبت به نمونه کامپوزیتی اولیه نشان می دهد