سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهوش منصوری هفشجانی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به فرسایش بستر و کناری آبراهه در اثر عبور جریان آب به فرسایش بستر در پایین دست سازه های هیدرولیکی به علت شدت جریان زیاد و یا به فرسایش بستر در اثر به وجود آمدن جریانهای متلاطم موضعی ابشستگی گویند از آنجا که میزان فرسایش و رسوبگذاری در قوس ها اثرات مخرب بیشتری بر محیط دربرگیرنده آن دارد لذا توجه به موضوع فرسایش و ارائه ی راه حلهای کنترل و کاهش آن دراین بخش از رودخانه ها دارای اهمیت قابل توجهی می باشد از جمله روشهای ساده و در بسیاری مواقع اقتصادی برای حفاظت تکیه گاه پل در مقابل آبشستگی استفاده از پوشش سنگ چین می باشددراین روش اندازه سنگ و تراز قرارگیری و ضخامت لایه سنگی از پارامترهای طراحی می باشد درتحقیق حاضر با استفاده از مدل فیزیکی سه نوع سنگ چین با چگالی ۱/۵۱ ، ۲/۰۵ و ۲/۶۵ و با قطرهای ۴/۷۵ ، ۹٫۵۲ ، ۱۲/۷ و ۱۹/۰۵ میلی متر در محل تکیه گاه پل و در موقعیت ۷۵ درجه از قوس ۹۰ درجه و با استفاده از چهار دبی ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۳ و ۲۸ لیتر برثانیه مورد ازمایش قرارگرفت.