سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین حجتی سعیدی – کارشناسی ارشد
امیرحسین دوائی مرکزی – دانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، رویکردی بر پایه کنترلکنندههای فازی مدل- مبنا، برای طراحی قانون هدایت یک موشک آشیانهیاب مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، معادلات دینامیکی غیرخطی سیستم در حالت درگیری سهبعدی، به فرم مدل فازی تاکاگی- سوگینو درآمده و سپس با روش کنترلکننده موازی و توزیع شده یاPDC قانون هدایت در حضور مانور هدف طراحی شده است. در این روش ابتدا به تفکیک دینامیک غیرخطی سیستم تحت کنترل، به ناحیههای خطی کوچکتر و سپس تلفیق فازی این دینامیکها برای بازیابی دقیق دینامیک غیرخطی سیستم پرداخته خواهد شد. از آنجا که بیان شرایط پایداری و طراحی این نوع کنترلکننده بر مبنای نامعادلات ماتریسی خطیLMI) بیان میشود، این شرایط پایداری برای مسئله موجود نیز اثبات شده است.