سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ایزدپناه – کارشناسی ارشد سازه و مدرس دانشگاه کردستان
علیرضا حبیبی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

کنترل میزان خسارت وارد بر سازه یکی از مهمترین موضاعات در روشهای جدید طراحی مانند طراحی براساس عملکرد میباشد. هدف از تحقیق حاضر ارائهی یک روش جدید طراحی با کنترل خسارت، برای قابهای خمشی بتن مسلح میباشد. بدین منظور ابتدا یک معیار خسارت استاتیکی توسعه داده میشود و سپس روش پیشنهادی در طراحی یک قاب بتنی ۷ طبقه بکار گرفته میشود. در ادامه بهمنظور ارزیابی دقت روش پیشنهادی، تحلیل غیرالاستیک خسارت روی قاب مزبور انجام میگردد. نتایج نشان از کارایی و مؤثر بودن روش پیشنهادی در طراحی قابهای خمشی بتن مسلح، با کنترل خسارت میباشد