سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رحیمی اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده برق
رسول امیرفتاحی – آزمایشگاه تحقیقات پردازش سیگنالهای دیجیتال دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشاد کیومرثی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزادشهرکرد

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید طراحی فیلترهای پسیو به منظور آشکارسازی و تحلیل هارمونیکی سیستمهای قدرت مبتنی بر تبدیل موجک ارائه شده است به منظور مدلسازی هارمونیکی ها زیک سیستم HVDC استفاده شده و فرض شده که تنها هارمونیکهای پنجم، هفتم، یازدهم، سیزدهم و هارمونیک بیست و چهارم به عنوان یک هارمونیک مرتبه ی بالا دراین سیستم وجود دارند بهمنظور اثبات کارآمدی این روش علاوه بر استفاده از تبدیل موجک پیوسته و نمودار میزان انرژی ضرایب تبدیل موجک اسکالوگرام نمودارهایی نیز براساس روش مرسوم طراحی فیلتر پسیو ارایهشده است نتایج حاصله نشان میدهند که روش پیشنهادی توانسته است بهصورت قابل قبولی هارمونیکهای موجود در سیستم قدرت را بهصورت مرحله ای و ازطریق تجزیه ی یک سیگنال به مولفه های هارمونیکی آن براساس تبدیل موجک گسسته کاهش دهد.