سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا طاوسی – پردیس چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعلی منصوری بیرجندی –
مهدی صفاری –
محمدجابر خراسانی –

چکیده:

در این مقاله، ابتدا یک تشدیگر حلقوی مبتنی بر بلور فرتونی دوبعدی با ساختار شبکه مربعی با میله های شش گوش، طراحی شده است. جنس میله ها سیلیکون با ضریب شکست ۳/۴۶ = (۰)n در بستر هوا انتخاب شده است. بیشترین پهنای نوار فرکانسی بلورفرتونی به ازای نسبت پرشدگی r/a=0.2 محاسبه شده است. با ایجاد دو موجبر نقص خطی در اطراف این تشدیدگر و انتخاب طول تزویج مناسب، یک نمونه فیلتر میان گذر با پهنای باند نیم توان ۴۸ نانومتر و طول موج مرکزی ۱/۶۳۸µm طراحی شده است. بازده این فیلتر به ازای مدل های تشدید با فرکانس نرمالیزه شده ۰٫۳۴۸۳ که از نوع مدل های شش قطبی و تبهگن هستند، ۱۰۰% است. ابعاد کلی ساختار پیشنهادی، بسیار کوچک و در حدود ۱۵µmx15µm است. مد ت شدید در تشدید گر حلقوی با استفاده از روش بسط امواج تخت (PWE) و پاسخ طیفی انتقالی فیلتر توسط روش تفاضل محدود در زمان (FDTD) محاسبه شده است.